U bind IV (Disiplinærnemnden 1987) s. 473

En advokat hadde tilskrevet en oppnevnt voldgiftsmann og påstått inhabilitet og at en eventuell avgjørelse ville være en «nullitet». Henvendelsen til voldgiftsmannen var skjedd i full åpenhet, og forholdet ble ikke rammet av forbudet mot å søke å påvirke rettens medlemmer underhånden. Uttalt at som en generell hovedregel bør en diskusjon om en forhåndsoppnevnt voldgiftsmanns habilitet i formen skje som en prosedyre med motparten og ikke ved direkte henvendelse til voldgiftsmannen med anmodning om å trekke seg.