U bind V (Oslo krets 1988) s. 49

Advokaten, som representerte en av søsknene i et dødsbo, la under åsetesovertakst ikke frem dokumentasjon for pågående forhandlinger vedrørende makeskifte på eiendommen. Forholdet ble ikke ansett stridende mot god advokatskikk. Det ble vist til Georg Lous: «Sakføreres edisjonsplikt» (1962) side 95-97 om hvilke plikter partenes advokater har til å fremlegge for retten opplysninger i forbindelse med gransking av reelle bevismidler eller verdsettelse av fast eiendom.