Saker hvor advokaten kan bli ført som vitne

Saker hvor advokaten kan bli ført som vitne1)
En advokat bør2) vise varsomhet3) med å motta verv som prosessfullmektig i en sak hvor det på forhånd må anses sannsynlig4) at han vil kunne bli ført som vitne i saken.