1)

Regelen kom inn i de etiske regler ved en større revisjon i 1967. Den ble videreført uendret ved revisjonen i 1991. En tilsvarende regel er inntatt i pkt. 3.3 i Retningslinjer for forsvarere.Noen regel om dette finnes ikke i CCBE Code of Conduct.