2)

Da det er en «bør»-regel, vil det være i de mer opplagte tilfelle at det vil bli ansett som stridende mot god advokatskikk å påta seg prosessoppdraget, jfr. Halvorsen s. 104.