ADA-2005-D22 (Disiplinærnemnden)

Advokaten hadde opptrådt som vitne i en sak der han sto som ansvarlig advokat for prosessfullmektigen. Opptredenen ble funnet å ikke være i strid med Regler for god advokatskikk pkt 4.7, som ikke er en forbudsbestemmelse, men en varsomhetsregel. Saken ble avgjort etter en totalvurdering av advokatens opptreden i forbindelse med regelens formål og de hensyn den skal tilgodese.