U bind III (Oslo krets 1982) s. 351

En advokat ønsket motpartens advokat avhørt som vitne og hevdet at denne handlet i strid med Regler for god advokatskikk ved å fortsette som prosessfullmektig i saken. Kretsstyret fant at det ikke var i strid med god advokatskikk at advokaten ikke fratrådte som prosessfullmektig. Det ble lagt vekt på at det først under saksforberedelsen ble klart at advokaten skulle føres som vitne.