U bind VI (Aust-Agder krets mfl. 1991) s. 34

Advokaten hadde opptrådt i strid med god advokatskikk ved å ha bevitnet underskriften på en ektepakt alene og innhentet bevitnelse fra en annen person senere. Advokaten hadde videre opptrådt i strid med god advokatskikk ved å påta seg prosessoppdrag vedrørende ektepakten da hun måtte anse seg aktuell som vitne. Advokaten måtte videre forstå at feil ved bevitnelse av underskrift var ugyldighetsgrunn som kunne medføre erstatningskrav.