U bind VI (Disiplinærnemnda 1993) s. 599

Advokaten hadde opptrådt i strid med god advokatskikk ved å påta seg prosessoppdrag i en sak der han måtte anta at han ville bli innkalt som vitne. Det måtte ha fremstått som klart for advokaten at hans eget forhold kom til å bli gjenstand for sentrale anførsler fra motpartens side. At advokaten lot sin fullmektig utføre prosessoppdraget, kunne ikke tillegges noen betydning