U bind VI (Nord-Norge kretsene 1991) s. 133

Advokaten hadde ikke opptrådt i strid med god advokatskikk ved å påta seg prosessoppdrag i en sak der en annen partner (medaksjonær) i det samme advokatfirma var oppgitt som vitne av motparten.