Voldgiftsrett og andre konfliktløsende organer

Voldgiftsrett og andre konfliktløsende organer1)
Reglene om advokatenes forhold til domstolene fra 4.1 til 4.62) gjelder tilsvarende så langt de passer i sak for voldgiftsrett og andre konfliktløsende organer3).