1)

Regelen kom inn i de etiske regler ved revisjonen i 1991, men omfattet da også advokatens forhold til forvaltningen og myndighetene. Ved revisjonen i 2001 ble det foretatt en innstramming ved at regelen ble begrenset til å gjelde advokatens forhold overfor voldgiftsrett og andre konfliktløsende organer. Begrunnelsen for endringen var å bringe regelen i samsvar med pkt. 4.5 i CCBEreglene, som bare omhandlet saker for voldgiftsrett og andre konfliktløsende organer.