3)

Andre konfliktløsende organer kan være offentlige eller private tvistenemnder. Eksempler på slike konfliktløsende organer er Fylkesnemnda for sosiale saker, Utlendingsnemnda, Finansklagenemnda, Næringslivets konkurranseutvalg, Markedsrådet, Forbrukerklageutvalget og disiplinærorganene for advokatvirksomhet (disiplinærutvalgene og Disiplinærnemnden).