2)

At advokatens reklame skal være saklig og korrekt i form og innhold, er i samsvar med det generelle krav til saklig og korrekt opptreden i Regler for god advokatskikk pkt. 1.3 første punktum. At reklamen skal være saklig og korrekt, innebærer et krav om at den skal være nøktern og uten overdrivelser eller provoserende utforming, jfr. Ringdal s. 19.