3)

Eksempel på villedende markedsføring inneholder avgjørelsen i U bind VI (Oslo krets 1992) s. 359 hvor bruken av uttrykket «fri rettshjelp» ga inntrykk av at advokaten tilbød noe annet enn det som fulgte av de offentlige rettshjelpsordningene. At reklamen ikke skal være uriktig, misvisende eller villedende er i samsvar med det som ellers følger av lovgivningen og som gjelder for alle næringsdrivende, jfr. lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår av 9. januar 2009 nr. 2.