5)

Tredje ledd er en «bør-bestemmelse», som oppfordrer advokatene til å fremme objektiv informasjon om sitt yrke og således imøtekomme det rettssøkende publikums behov for slik informasjon. Orientering om hva advokater kan bistå med og den enkelte advokats kompetanse og arbeidsfelt samt hva tjenestene koster, er eksempler på den type informasjon som publikum har behov for. At slik informasjon blir gitt på en objektiv og nøktern måte, er også i advokatstandens interesse.