B bind I (Hordaland krets mfl. 1998) s. 217

Advokaten markedsførte seg sammen med et begravelsesbyrå på advokatens eget brevark. Utgående brev under bobehandlingen ble undertegnet av ansatte i begravelsesbyrået. I informasjonsbrev fra begravelsesbyrået til avdødes arvinger ble advokaten oppgitt å være den juridisk ansvarlige under bobehandlingen, men med byrået som sekretariat. Advokaten, som ble meddelt advarsel, hadde opptrådt i strid med god advokatskikk ved behandlingen av betrodde midler, markedsføring og sammenblanding i forholdet til klienten.