U bind VI (Oslo krets 1992) s. 359

Det er ikke i strid med reglene for god advokatskikk å annonsere at det ytes bistand etter rettshjelpsordningene. I denne saken var annonseringen med «fri rettshjelp» så dominerende at den kunne forlede publikum til å tro at det ble tilbudt noe annet og mer enn de offentlige rettshjelptilbud. Advokatens opptreden var i strid med pkt. 2.4.1 første ledd.