ADA-2012-D127 (Disiplinærnemda)

Advokaten hadde brutt regler for god advokatskikk pkt. 1.3 og pkt. 2.4.2. Advokaten hadde til pressen uttalt seg om hvordan motparts sakkyndige hadde utført sitt oppdrag. Brukt ord som «bestillingsverk», «hårreisende» og «i strid med de etiske regler for leger». Advokaten kunne formulert seg mindre belastende uten at det hadde svekket hans budskap. Presisert at en advokat bør gis vide rammer til å ytre seg i en sak på vegne av klient.