ADA-2012-D27 (Disiplinærnemda)

Disiplinærnemda mente at advokaten hadde brutt regler for god advokatskikk pkt. 1.3 og pkt. 2.4.2 ved at han ved uttalelse til presse hadde gått klart utover det som var påkrevd for å ivareta klientens interesser. Det må kunne stilles krav til hvorledes advokaten formulerer sin klients standpunkt.