U bind V (Disiplinærnemnda 1989) s. 116

Advokaten hadde opptrådt i strid med god advokatskikk ved å medvirke til presseomtale vedrørende det forhold at hun hadde anmodet statsadvokaten om at en sak skulle overføres til et annet politikammer pga. mottatte opplysninger om vennskap mellom politimesteren og siktede. Opplysningene ble senere dementert. Uttalt at spørsmålet om hvem som har tatt initiativet til presseomtalen, ikke var avgjørende. Advokaten burde ha tatt spørsmålet opp innenfor rammene for ordinær saksbehandling, hvor det formodentlig raskt ville ha vært avklart hvordan det virkelig forholdt seg. Hensynet til advokatens klient kunne ikke begrunne at det hadde vært tatt opp i pressen.