U bind V (Disiplinærnemnda 1989) s. 175

Advokaten hadde ikke opptrådt i strid med god advokatskikk ved å ha kommentert en sak vedrørende et forvaltningsorgan i et avisinnlegg uten å opplyse at han hadde vært engasjert i saken. Advokaten hadde opptrådt som en privatperson og leserbrevet var undertegnet med navn uten tittel og formet som en generell vurdering og kritikk av forvaltningsorganets rolle.