U bind V (Oslo krets 1989) s. 229

Advokaten hadde ikke opptrådt i strid med god advokatskikk med sine uttalelser til pressen idet han kun hadde gitt generelle uttalelser og ikke uttalt seg om det konkrete rettsforlik som var inngått mellom partene.