U bind V (Østfold og Follo krets 1989) s. 263

Advokaten hadde ikke opptrådt i strid med god advokatskikk ved uttalelse til pressen i forbindelse med dom i straffesak. Uttalt at en advokat må ha stor frihet til å uttale seg om generelle spørsmål også når det skjer med tilknytning til en konkret dom. Det må gjøres på en måte som ikke virker nedverdigende for domstolen, og det skal vises respekt for den som har truffet avgjørelsen.