U bind VI (Disiplinærnemnda 1991) s. 86

Advokat meddelt irettesettelse for å ha kritisert dommen i en sak, som var tapt i Høyesterett og hvor advokatens bror var den tapende part. Advokaten selv hadde prosedert saken i første instans og deltatt i saksforberedelsen for Høyesterett. Artikkelen ansett å ha et klart prosederende preg med argumenter som ikke fikk gjennomslag i Høyesterett. I tillegg ble advokaten kritisert for å ha trukket Høyesteretts nøytralitet og integritet i tvil.