U bind VI (Disiplinærnemnda 1991) s. 9

Advokat som bobestyrer i konkursbo hadde på spørsmål fra lokalpressen opplyst at bostyret mente det forelå ulovlige transaksjoner til skade for kreditorfellesskapet og som ga grunnlag for omstøtelse. Dette var ikke i strid med de etiske regler. Uttalt at i saker med stor offentlig interesse må man være varsom med å trekke grensen slik at bobestyrer i realiteten får munnkurv.