U bind VI (Disiplinærnemnda 1992) s. 348

En advokat som representerte to politimenn, ble av en avis spurt hvorfor de to ikke ønsket å stå frem offentlig selv. Advokaten ga uttrykk for at dette antagelig skyldtes frykt for represalier fra politimesterens side. Advokaten hadde ikke opptrådt i strid med god advokatskikk. Uttalt at det må trekkes vide grenser for advokaters ytringsfrihet, og den vinkling som journalistene gir sine oppslag, kan advokaten ikke være ansvarlig for.