U bind VI (Disiplinærnemnda 1993) s. 460

Advokat meddelt advarsel for at han uttalte til pressen at han var «lattermidt overrasket over dommen og brennsikker på at den ville bli opphevet». Å uttale at domstolens avgjørelse var latterlig, var både respektløst overfor retten og viste mangel på tilbørlig hensyn til domstolens verdighet. Dommen ble ikke endret, og det gjorde ikke saken bedre at advokaten i tilsvaret til disiplinærutvalget uttalte følgende: «Når det gjelder min skråsikkerhet m.h.t. kjæremålsutvalgets vurdering av herredsrettsdommen, er det helt klart at jeg overvurderte utvalget.» Bemerkningen ble ansett utillatelig flåsete.