U bind VI (Oslo krets 1991) s. 152

En advokat hadde representert den tapende part i to saker i herredsretten. I et etterfølgende møte i den tomtefesteforening advokaten representerte, hadde han med journalist til stede karakterisert dommerne i de to sakene «som unge dommerfullmektiger uten livserfaring og mot til å avgjøre saken ut over det de tror er god latin etter to høyesterettsdommer. For karrierens skyld». Dette utsagnet ble ansett kritikkverdig og uriktig og ikke i tråd med de krav til saklighet og verdig form som er nedfelt i de etiske regler.