U bind VI (Oslo krets 1992) s. 234

På forespørsel fra lokalradioen om hvorfor et injuriesøksmål var innledet svarte advokaten at dette var «fordi vi står overfor et av de mest hensynsløse forsøk fra en avis på offentlig henrettelse av en privatperson jeg noen gang har opplevd». I et senere radiointervju uttalte han i tillegg at hovedhensikten med injuriesøksmålet mot avisen var taktisk begrunnet for at klienten skulle få tilbake sin stilling som leder for Kriminalomsorgen i frihet. Dette ble ikke ansett som stridende mot de etiske regler selv om både form og innhold nok lå i grenselandet for det akseptable.