U bind VI (Oslo krets 1992) s. 264

Advokatfullmektig ble ikke funnet å ha opptrådt i strid med god advokatskikk ved å overlevere prosesskrifter til journalist i en avis som uansett ville skrive om saken. Lagt vekt på at formålet var å gi saklig informasjon og at avisartikkelen ikke bar preg av forhåndsprosedyre. Advokatfullmektigens prinsipal hadde latt seg avbilde sammen med klienten i en avisartikkel en uke før hovedforhandlingen. Under tvil ikke funnet i strid med reglene. Lagt vekt på at advokaten ikke hadde tatt initiativet til intervjuet og medvirkningen var begrenset til avfotografering sammen med klienten.