U bind VII (Disiplinærnemnda 1994) s. 56

Advokaten hadde ikke opptrådt i strid med god advokatskikk ved å utlevere stevning til en journalist som på forhånd hadde full innsikt i saksforholdet.