U bind VII (Oslo krets 1995) s. 434

En advokat hadde etter anmodning fra klienten deltatt i en pressekonferanse arrangert av klienten og redegjort for generelle lovspørsmål og en pågående tvist. Ikke ansett i strid med reglene for advokatskikk. Det må trekkes vide grenser for advokaters ytringsfrihet.