U bind VII (Oslo krets 1996) s. 683

Saksøkers advokat oversendte kopi av stevningen i en erstatningssak til bladet Kapital ca. 1 måned før hovedforhandling og underrettet saksøktes advokat om dette. Dette ble ikke ansett regelstridig. Lagt vekt på at Kapital uansett ville ha skrevet om saken, at formålet var å gi korrekt informasjon og at saksøktes advokat selv kunne ha oversendt tilsvar og motsøksmål slik at bladet kunne ha fått saken belyst fra begge sider.