Fortrolighetsplikt

1)En advokat skal overholde den taushetsplikt som han er pålagt gjennom lovgivningen2).
Opplysninger3) advokaten blir kjent med4) i sitt virke som advokat5), må behandles fortrolig6) også når opplysningene ikke omfattes av hans lovbestemte taushetsplikt7). Plikten til fortrolighet er ikke tidsbegrenset8).