4)

Fortrolighetsplikten gjelder uansett hvorledes opplysningene er kommet til advokatens kunnskap, jfr. formuleringen «blir kjent med i sitt virke som advokat». Plikten gjelder altså også opplysninger advokaten mottar uten at han selv har tatt noe initiativ for å innhente opplysningene.