5)

Opplysninger som advokaten mottar som privatperson uten sammenheng med advokatvirksomheten, omfattes imidlertid ikke.