ADA-1995-7 (Østfold og Follo krets mfl.)

I strid med plikten til fortrolighet å sende telefaks med sensitive personopplysninger til motparten på arbeidssted og i arbeidstid uten å forvisse seg om at adressaten befinner seg ved telefaksapparatet. Uttalt at det samme måtte gjelde en telefaks hvor det fremgikk at det var tvist om utøvelse av samværsretten selv om innholdet som sådant ikke var spesielt sensitivt.