ADA-1997-94 (Oslo krets)

Advokaten hadde brutt fortrolighetsplikten ved å sende telefaks til motparten uten å forsikre seg om at motparten alene fikk tilgang til faksen. Det ble fremholdt at i saker av så personlig art som barnefordelingssaker vil praktisk talt all skriftlig kommunikasjon være omfattet av fortrolighetsplikten selv om det som oversendes ikke inneholder direkte sensitive opplysninger.