ADA-1997-D65 (Disiplinærnemnden)

Uttalt at en advokat normalt bør unngå å opplyse til media grunnen til fratreden fra et oppdrag. Etter omstendighetene hadde advokaten likevel i dette tilfelle ikke opptrådt i strid med god advokatskikk ved å ha opplyst til en journalist at han trakk seg fra saken fordi han ikke fikk oppgjør fra klienten.