ADA-1999-18 (Nord-Norge kretsene)

I strid med god advokatskikk å minne klienten på manglende betaling av salærregning på en slik måte at samtalen ble overhørt av utenforstående. Advokaten burde ha forvisset seg om at samtalen, som han hadde med klienten på en bensinstasjon, ikke ble overhørt av andre.