ADA-2000-D24 (Disiplinærnemnden)

Referert under Regler for god advokatskikk pkt. 5.1.