ADA-2003-D32 (Disiplinærnemnden)

Advokaten hadde i en pasientskadesak oversendt brev fra klientens hjelpeverge med fortrolige og sensitive opplysninger til motparten uten samtykke fra klienten. Dette var etter nemndens syn et alvorlig brudd på advokatens taushets- og fortrolighetsplikt, og advokaten ble meddelt irettesettelse.