ADA-2003-D37 (Disiplinærnemnden)

I sak mellom ektefeller i forbindelse med separasjon, barnefordeling og skifte hadde advokaten tilskrevet familiens bankforbindelse for å få opplysninger om motpartens bankkonto. Banken var også motpartens arbeidsgiver. Advokaten hadde opptrådt i strid med pkt. 2.3.2 annet ledd da brevet til banken inneholdt personlige og sensitive opplysninger om motparten. Advokatens fremgangsmåte var heller ikke nødvendig for ivaretakelse av egen klients interesser da opplysningene om motpartens bankkonto kunne ha vært innhentet på en annen måte.