ADA-2005-D65 (Disiplinærnemnden)

God advokatskikk. Fortrolighetsplikt. Selv om ikke de opplysningene advokaten ble kjent med var underlagt den lovbestemte taushetsplikt, var de underlagt fortrolighetsplikten i Regler for god advokatskikk pkt. 2.3.2. Under tvil kom Disiplinærnemnden til at advokaten brøt bestemmelsen selv om Disiplinærnemnden forstod vanskelighetene i forbindelse med de valg advokaten sto overfor. En streng etterlevelse av taushets- og fortrolighetsplikten er imidlertid nødvendig.