ADA-2006-61 (Oslo krets)

Referert under Regler for god advokatskikk pkt. 2.1.1.