ADA-2007-D41 (Disiplinærnemnden)

Klager mente advokaten hadde gitt fortrolig informasjon videre til motparten. Disiplinærnemnden mener at man må legge til grunn at det som blir meddelt en advokat under en innledende konferanse er å anse som gitt av en klient frem til advokaten tilkjennegir at han ikke kan påta seg oppdraget. I motsetning til disiplinærutvalget fant ikke Disiplinærnemnden saken tilstrekkelig dokumentert til å fastslå at advokaten hadde brutt Regler for god advokatskikk.