ADA-2008-D10 (Disiplinærnemnden)

Referert under Regler for god advokatskikk pkt. 2.3.1.