ADA-2009-D67 (Disiplinærnemnden)

Advokaten hadde tidligere bistått klager. Etter at advokaten hadde mottatt flere påstått sjikanøse henvendelser fra klager via tekstmeldinger leverte advokaten sin mobiltelefon til politiet slik at de kunne foreta utskrift av tekstmeldingene og vurdere saken. Klager mente at advokaten derved brøt sin taushetsplikt. Disiplinærnemnden kom til samme resultat som disiplinærutvalgets flertall, og mente at advokaten måtte frifinnes for de påståtte brudd på Regler for god advokatskikk punkt 2.3.1 og 2.3.2. Nemnden anså ikke tekstmeldingene som advokaten hadde gitt politiet samtykke til å lese som problematiske i forhold til taushetsplikten. Når det gjaldt mulighetene for at andre tekstmeldinger og annen informasjon kunne ha kommet på avveie, mente nemnden at dette ikke kunne være advokatens ansvar.