ADA-2013-D117 (Disiplinærnemden)

Regler for god advokatskikk pkt. 2.3.1 og pkt. 2.3.2 overtrådt ved at advokat som bobestyrer for dødsbo uaktsomt hadde utlevert personnummer til øvrige arvinger.